Meny Hjem

Author Archives

Tom Erik Rozmara Frydenlund

Jeg har mange års erfaring fra forsvaret, politiet og IT-bransjen. Jeg har i hele min karriere syns interaksjon med mennesker har vært spennende. Min lederstil er basert på en blanding av relasjonsledelse, tillitsbasert ledelse og tjenende ledelse.

En leder er til for de ansatte og ikke omvendt.

Jeg er autorisert til å kjøre kurs innen for relasjonsledelse og relasjonskompetanse og holder også foredrag igjennom talerlisten.

Få kontroll på kalenderen din!

Få kontroll over din egen møtekalender! Mange klager over dårlig tid og kommenter at de alltid sitter i møter og ikke får gjort noe. Den eneste som kan fikse dette, er du selv ved å ta aktivt kontroll over din egen tid og møtekalender. Ikke bare trykk aksepter på alt […]

Test av reMarkable 2

Remarkable For en stund siden gikk jeg til anskaffelse av reMarkable 2 og tenkte jeg skulle gjøre ett forsøk på å pensjonere papirboka jeg har brukt i en årrekke. Må si det har vært en utelukkende positiv overgang. Med dette produktet så er det lett å organisere i mapper og […]

Medarbeidersamtaler

Min gode venn og tidligere kollega Kjell Ljøstad har sammen med meg lagd en liten videosnutt. Denne tar for seg våre erfaringer og tips til hvordan man kan gjennomføre gode samtaler med sine ansatte. Målet er å komme seg vekk fra de tradisjonelle samtalene en gang i året, og ikke […]

Daglig Gjeter

En tjenende/relasjonell leder kan sammenlignes med en tradisjonell gjeter på mange områder.   En god gjeter: – Passer på og tar vare på flokken sin – Styrker de svake og syke, og leter etter de som har gått seg vill – Leder med hjerte og varme – Samler og beskytter […]

Medarbeidersamtalen

Jeg har jobbet som personalleder i mange år og har gjennomført mange personalsamtaler. Hyppighet, innhold og formalitet i disse samtalene har variert fra bedrift til bedrift og bransje til bransje. Mine roller har vært som offiser i Forsvaret, tillitsvalgt ved arbeidsplass og leder i it-bransjen. I alle bedrifter, med unntak […]

Gullkorn fra Patrick Lencioni

Lencioni har skrevet mange bøker/fabler om ulike temaer og jeg vil anbefale dere å lese alle sammen. http://www.tablegroup.com/books/ De fleste av bøkene hans har en rød tråd som kan knyttes opp mot temaet relasjonelt mot (omtalt av Spurkeland i boken Relasjonsledelse – http://www.relasjonsledelse.no/default.asp?tekst=relled3utg). Jeg har plukket ut noen sitater fra Lencioni rundt […]

Tom Erik Rozmara Frydenlund

Ledelse, Relasjonsledelse, Servant Leadership, Tillitsbasert ledelse og Beyond Budgeting

Spede spirer

- med håp om å sette i gang noen tankeprosesser

Frydenlund Fotoblogg

Amateur Photography